Algemene voorwaarden

Reijseger to the point (Kamer van Koophandel: 32111257), hierna te noemen RTTP, verleent u hierbij toegang tot www.deveiligheidskundige.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere informatie.

RTTP behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op DeVeiligheidskundige.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
RTTP spant zich in om de inhoud van DeVeiligheidskundige.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op DeVeiligheidskundige.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RTTP.
In het bijzonder zijn alle prijzen op DeVeiligheidskundige.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op DeVeiligheidskundige.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RTTP nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

VK-gids
Voor de in de VK-gids opgenomen informatie zijn de desbetreffende invoerders verantwoordelijk. Wij zullen onfatsoenlijke invoer zo veel mogelijk weren/verwijderen, maar kunnen geen garantie geven dat de door de ingeschrevenen ingevoerde informatie juist is.

Abonnementen
Voor de via DeVeiligheidskundige.nl afgesloten abonnementen in de webshop geldt dat deze worden overeengekomen per jaargang. Voor het abonnement verloopt, krijgt u de vraag of u deze eventueel wilt verlengen. Opzegging kan met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende DeVeiligheidskundige.nl liggen bij RTTP.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RTTP, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.