ISO

Internationale Organisatie voor Standaardisatie, gezeteld in Zwitserland.
Samenwerkingsverband van nationale standaardisatie-organisaties in 166 landen.

Populaire standaarden: