Milieu

Geheel van uitwendige omstandigheden dat in hoge mate bepalend is voor het welzijn van een individu of groep. Dit kan water- en luchtkwaliteit betreffen, temperatuur en andere al dan niet (mens)vijandige factoren zoals straling en lawaai.
Met ‘binnenmilieu’ worden de omstandigheden in een (bouwkundig) omsloten ruimte bedoeld, inclusief het binnenklimaat.