MVK

Middelbaar Veiligheidskundige.
Zie veiligheidskundige.
Gediplomeerde en geregistreerde Arbo-professional die zich in zijn functie inzet ter bestendiging en verbetering van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Voor de MVK en HVK (Hoger Veiligheidskundige) gelden eisen ten aanzien van permanente kennis- en vakontwikkeling en daadwerkelijke uitoefening van het beroep.
Hobéon SKO beheert de betreffende regelingen.