Veiligheid

Toestand van het ontbreken van risico’s of bedreigingen, geborgenheid.
Populaire definitie binnen de veiligheidskunde: ‘het bewust nemen van aanvaardbare risico’s’.
De Nederlandse taal hanteert de term ‘veiligheid’ voor zowel safety als voor security. Safety is het vakgebied van de veiligheidskundige, security dat van de beveiliger.