Inspectie Veiligheid Defensie vraagt aandacht voor verbetering duikveiligheid

Defensie heeft de afgelopen jaren significante verbeteringen doorgevoerd om de duikveiligheid verder te verbeteren. Dat constateert de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) in een brief na een intensief toezichttraject in samenwerking met het Commando Zeestrijdkrachten. De IVD ziet verschillende positieve ontwikkelingen maar vraagt tegelijk aandacht voor een aantal nog openstaande maatregelen.

Aanleiding voor het toezichttraject waren 2 duikongevallen, in 2015 en 2019. Het beheer van duikmateriaal en duik(medische) procedures waren structureel niet op orde. De inspectie is op basis hiervan een intensief verbetertraject gestart.

Openstaande maatregelen

De inspectie vraagt aandacht voor 5 openstaande maatregelen en verwacht dat Defensie deze alsnog adresseert. Zo wijkt Defensie volgens de IVD bijvoorbeeld op een aantal punten af van wet- en regelgeving, zonder dat alle afwijkingen zijn onderbouwd en vastgelegd. Daarnaast moet Defensie zich inzetten om de toelagesystematiek aan te passen. Defensie werkt aan het realiseren van deze maatregelen.

Positieve ontwikkelingen

Er zijn ook verschillende positieve ontwikkelingen waargenomen die bijdragen aan de duikveiligheid. Het oprichten van een Militaire Duik Autoriteit heeft bijvoorbeeld geleid tot defensiebrede normstelling en normbewaking. Verder is de communicatie binnen de duikgemeenschap verbeterd met het instellen van een centraal college van deskundigen.

Bron: Defensie.nl
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.