VK-stokpaardVK-stokpaard

VK-stokpaard is het open spreekgestoelte van DeVeiligheidskundige. Een vrijplaats waar een genodigde veiligheidskundige zijn of haar zegje mag doen, met onze redactionele steun. De spreker mag het stokpaard doorgeven, vóór of na zelf te hebben gesproken. Liefst erna.
Lees meer

MVK Frédéric de Lijser zet veilig een paard op een podium

Als je in de artistieke wereld van de podiumkunsten praat over arbeidsveiligheid dan gaat de laatste jaren eerst de aandacht uit naar de psychosociale arbeidsbelasting. Specifieker: de omgangsvormen die zo prominent in de krant staan. Toch zijn de praktische risico's bij uitvoeringen in theaters of op podia minstens zo talrijk en bovendien lastig onder controle te brengen met gangbare middelen. Bronaanpak, collectieve maatregelen en PBM zijn lastig en zitten al snel de kunstzinnige expressie en de essentiële ervaring van de toeschouwer in de weg. In dat spanningsveld heeft MVK Frédéric de Lijser onderzocht hoe Nationale Opera & Ballet (NO&B) producties met levende dieren veilig op het toneel brengt. Hij schreef er een inspirerende scriptie over.

Biografie

Frédéric de Lijser (1976) is in april 2024 aan een nieuwe carrière bij arbodienstverlener Arbode begonnen, na 22 jaar in dienst te zijn geweest bij het Muziektheater/Nationale Opera & Ballet in Amsterdam. Met zijn overstap raakt NO&B niet alleen een trouwe medewerker kwijt, maar ook een gedreven veiligheidskundige die de culturele en artistieke wereld van binnenuit kent.
Frédéric groeide op in Amsterdam, verhuisde op zijn tiende met de familie naar Zeeuws-Vlaanderen, keerde op zijn zeventiende terug naar de hoofdstad en begon daar na de middelbare school eerst aan een opleiding tot docent handvaardigheid en daarna aan culturele en maatschappelijke vorming. Sociaal werker werd hij niet: hij bleef zich wél inzetten als seizoenwerker bij de horeca-onderneming van zijn familie. Als 'Hoofd bar en bediening' in discotheek Joy in Cadzand-bad had hij 's zomers meer werk dan hij zou willen, maar in de winter was het duimendraaien. Om brood op de plank te houden wendde hij zich tot een uitzendbureau. Dat hielp hem aan de slag in de artiestenfoyer van NO&B, een werkgever waar hij het uiteindelijk ruim twee decennia uithield als medewerker artiestenfoyer en later (ook) als arbo-preventiemedewerker, vicevoorzitter van de ondernemingsraad en OR-lid. In 2023 rondde hij zijn opleiding tot MVK af (Kader). Toen hij zijn LinkedIn-profiel enigszins schoorvoetend op 'Open to Work' instelde, kreeg hij direct reacties van zeker zes recruiters. Frédéric: 'Dat ging sneller dan gedacht. Maar een nieuwe werkkring vinden en leerzame nieuwe ervaringen opdoen is eigenlijk heel gezond. Bovendien: nu kan het nog.' Hij zal zijn collega's en de werkomgeving zeker missen. 'Cultuur is absoluut prachtig en de moeite waard, maar het is niet voorbehouden aan de toonaangevende instituten in de randstad. Ook de alternatieve en kleinere initiatieven moeten kunnen floreren', zegt Frédéric. Als hij tijdelijk verzadigd is van feestgedruis en stads gedoe, dan trekt hij zich graag met zijn Finse vriendin Hanna terug in hun zomerhuisje in het bos, aan een meer in Finland. Heerlijk!

Lees meer

Bijna-MVK Frank Gerrits kantelt zijn perspectief bij DAF

Je bent nooit te oud om nieuwe wegen te betreden, zo bewijst Frank Gerrits, die al 32 jaar in dienst is van DAF Trucks NV in Eindhoven. Hoewel hij nog maar net zijn interne ommezwaai naar de veiligheidskunde heeft gemaakt, vertelt hij graag wat hem nu bezighoudt bij
Lees meer

Cybercrisis Readiness volgens Joep Kaiser, IVK bij Fox-IT

Hoe meer computers, netwerken en software we gebruiken, hoe vaker we te maken zullen krijgen met incidenten die de voortgang van ons werk belemmeren of crises die het voortbestaan van onze organisaties bedreigen. Alles kan stukgaan of moedwillig worden gekaapt, gegijzeld of openbaar gemaakt door lieden met
Lees meer

IVK Bram de Bruijn is ‘cybersecurity-innovatiebegeleider’

Digitale systemen zorgen voor nieuwe risico’s. Alles communiceert met elkaar, wordt op afstand bestuurd en data worden verwerkt voor elk denkbaar doel. ‘Feind hört mit’ (de vijand luistert mee) is geen prettig uitgangspunt, maar alertheid is geboden, zo bewijzen de acties van cyberterroristen en hackers op dagelijkse basis.
Lees meer

BHV-opleider Martijn van Rijsbergen heeft ontzag voor CO2-blussers

MVK Martijn van Rijsbergen heeft zich verdiept in de risico’s bij het vervoer van CO2-handblussers, een activiteit die dagelijks plaatsvindt bij de BHV-opleider waar hij werkt. De CO2-blusser is populair bij trainingen, want de inhoud is niet corrosief (zoals bij de poederblusser) en bevat geen PFAS (zoals oudere schuimblussers). Maar met zo’n
Lees meer

Geen gekluns met trapjes in het trapgat, betoogt MVK Sander Molenaar

Er zijn situaties waar zelfs veiligheidskundigen met een boogje omheen lopen, al is dat niet altijd uit onwil of gemakzucht. Sander Molenaar werkt als MVK bij De Groot installatiegroep, een bedrijf dat trede vier gecertificeerd is op de Safety Culture Ladder. Hij kreeg er de ruimte om zijn scriptie te schrijven over werk op hoogte in trappenhuizen.
Lees meer

MVK Gerk Hagedoorn snoeit de heg ‘normconform’

Op vrijdag 16 juni kreeg Gerk Hagedoorn de DVK Schrijfprijs 2022 voor zijn zeer relevante en leesbare scriptie over fysieke belasting bij het knippen van hagen door hoveniers. Hij is nog steeds beduusd van de aandacht die hij kreeg en van de hoeveelheid complimenten en felicitaties die er in zijn mailbox en op zijn uit de winterslaap
Lees meer

De ontwapenende eerlijkheid van bijna-MVK Nahomy Cicilia

Als je het hart op de tong draagt ligt de wereld aan je voeten, zeker als je Nahomy heet en je laat je lach erbij zien. Dat wil overigens niet zeggen dat het geluk vanzelf komt aanwaaien. Nahomy Cicilia doet er veel moeite voor, al heeft ze soms een wat minder logisch pad bewandeld. Maar nu is ze bijna MVK en werkt ze in de kartonfabricage
Lees meer

Crisiswandelen met Ed Oomes, Master of Disaster

Als je de blogs van Ed Oomes leest op zijn eigen website, maak je kennis met een hele lading begrippen en zienswijzen die de denkwereld van de veiligheidskundige verrijken. Het is Eds werk in uitvoering; een prachtig cognitief bouwwerk over crisismanagement dat wordt geschraagd door Taleb, Captain Kirk, Harari, de oude Grieken en natuurlijk door Ed zelf, die het allemaal in zijn
Lees meer

HVK Ruud Plomp: wég met de term ‘menselijke fout’

De Veiligheidskundige steunt graag op bewezen expertise. Ruud Plomp, onder andere HVK en adviseur/trainer, is een onbetwiste veelweter op het gebied van veilig werken. Inclusief de achterliggende mechanismen en theorieën daarover, vaak tot in hun filosofische oerfundamenten. Behalve belezen is hij beleefd, bescheiden en wellevend.
Lees meer

HVK Danny Jolly wint Andrew Hale beurs NVVK

Hindsight bias en local rationality kleuren onze blik op een complexe wereld
Omdenker en toekomstcomponist Danny Jolly sleepte de Andrew Hale beurs in de wacht tijdens het jubileumcongres van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde op 9 november 2022. Zijn workshop 'Regels breken mag?' was fantastisch, gaaf, een eye-opener, geweldig, mooi, een feest,
Lees meer

Moad Ahouch: ‘zorg voor een goed verhaal’

Onze oktoberstokpaardruiter heet Moad. Lang zoeken hoefde niet; Amira, de september-amazone, vroeg zich af hoe wij tot onze belvolgorde kwamen en wanneer haar prijswinnende collega (tweede plaats bij de DVK Schrijfprijs 2021) aan de beurt was. Het antwoord is simpel, nu! Moad dus, Ahouch. Moad is arbo-adviseur voor het concern
Lees meer

IVK en MVK Amira el Aboussi wil echt iets betekenen

Wat wordt de volgende speerpunt in de professionele focus van veiligheidskundigen? We hebben tijdens en na de industriële revolutie de technische veiligheidsbenadering gehad, daarna de ‘organisatorische golf’ en richten ons de laatste jaren enthousiast op menselijk gedrag, zo vat Amira el Aboussi de geschiedenis even samen. Integraal veiligheidskundige Amira laat zich niet overvallen door
Lees meer

HVK Niels van Kaam: virtual reality is next level

HVK Niels van Kaam uit Breda is niet zomaar de voorgedragen stokpaardruiter van deze maand. Hij is de eervolle winnaar van de DVK Schrijfprijs 2022 met zijn scriptie getiteld ‘Het beïnvloeden van het veiligheidsgedrag m.b.v. Virtual Reality’, een onderwerp dat op Niels’ pad kwam bij zijn werkgever Actemium, die de gesimuleerde of aangevulde werkelijkheid al in 2017 had omarmd om het
Lees meer

De offshore mega-kroonsteen van HVK Jesse Don

Je moet het maar ter discussie durven te stellen bij je opdrachtgever: het statistische feit dat per miljard euro aan investering in windenergie op zee één arbeidsdode te betreuren zal zijn. Met een project van drie miljard zijn dat er dan drie. Als dat niet aanvaardbaar is, moet je het anders aanpakken. En nee, het wordt er niet goedkoper van. Jesse
Lees meer

Erik Birkhoff, veiligheidskundige op eenzame hoogte

Met je naam in de VK-gids en een gewaardeerd Engelstalig artikel van jouw hand over rope access-opleidingen op LinkedIn loop je de kans dat iemand uit veiligheidskundige kringen contact met je opneemt. Bijvoorbeeld de redacteur van VK-stokpaard om wat vragen te stellen over die
Lees meer

Eigen stokpaarden

De maand december is traditioneel bestemd voor terug- en vooruitblikken. We gaan op zoek naar antwoord op vragen als ‘waartoe zijn wij op aard?’ of – moderner – ‘wat is onze target?’. Wij hebben daar natuurlijk ook ideeën over. Vandaar dat wij deze editie van onze maandelijkse nieuwsbrief graag gebruiken om ons VK-stokpaard te ventileren en de gevolgen die dat heeft voor 2022 aan te kondigen.
Lees meer

HVK Martin van Gastel: ‘ga uit van de juiste bron’

Toen Martin van Gastel 26 jaar geleden begon bij zijn huidige werkgever was VCA er net ingevoerd en de eerste audit achter de rug. VCA is met de ontwikkelingen in de bedrijven meegegroeid en het bedrijf van Martin met VCA. Het systeem past als een jas, en het biedt houvast waar dat nodig is. Martin ervaart af en toe wel wat kleine
Lees meer

Kennisdeling is de heilige graal van Ronald Frencken

Als je Ronald Frencken interviewt, dan wordt je wereldbeeld gaandeweg aangevuld met kleine stukjes kennis, maar dan wel in een speelse volgorde. Hij plaatst een hoeksteen en metselt dan de ‘eerste steen’ in de lucht (want zo gaat dat in de praktijk ook, kijk maar om je heen) om vervolgens een venster te maken waar net nog een muur stond.
Lees meer

Timothy van Goethem wil af van het ‘emmerke’

Het Belgische grondgebied was terra incognita voor VK Stokpaard. Tot nu toe, want we spreken met Timothy van Goethem (uit te spreken met de oe van ‘hoed’ en met afgenomen pet: de Antwerpse preventieadviseur timmert namelijk flink aan de weg). Deze ‘vriendelijke veiligheidsradicaal’ is de geestelijke vader van de Safety Monkey Podcasts, waarvoor hij in 2020 wekelijks een
Lees meer

Natascha Russchen en haar kleine MKB

Wat klein is en hulp behoeft mag rekenen op Natascha’s liefde en toewijding. Liever de dingen zelf doen, van binnenuit en van onderaf, dan gestuurd worden door een overheid die het kleine belang meent te dienen met starre stimuleringsprogramma’s en teveel regulering en handhaving. Wat klein is moet je klein houden, zegt
Lees meer

Rémon Traets koestert ‘zijn’ Safety Ambassadors

Middelbaar veiligheidskundige Rémon Traets heeft eerst tien jaar lang premium honden- en kattenbrokjes geproduceerd, als process operator bij Hill's Pet Nutrition Mfg. B.V. in Etten-Leur, voordat hij er veiligheidskundige werd. Als EOHS Officer werkt hij niet meer in de drieploegendienst, maar ervaart nog dagelijks
Lees meer

Léon Pieket: ‘Beschouw ook het risico dat er niet is.’

Het belletje rinkelt direct. ‘Natuurlijk is DeVeiligheidskundige bekend’, zegt Léon als hij zijn gsm opneemt. Fijn dat te horen. Middelbaar Veiligheidskundige Léon Pieket werkt thuis, op vijf minuten lopen van zijn ‘gewone’ werkplek bij Nolet Distillery in Schiedam, de producent van onder andere Ketel One Vodka en KETEL 1 jenever. Gedistilleerd is voor de meeste mensen
Lees meer

Bianca van Emmerik stelt 101 vragen en krijgt altijd antwoord

Twee jaar geleden durfde Bianca nog tegen haar werkgever te zeggen dat ze ‘niks had met veiligheid’. Toen was ze ook nog geen MVK. De werkgever, eigenaar van het snelgroeiende lasbedrijf waar Bianca toen nog de administratie deed, wist Bianca te overreden om wél iets met veiligheid te krijgen. En met milieu, kwaliteit en
Lees meer

HVK Ilse Jansen: ‘Zeg dag tegen onveilig gedrag’

Aan reflexen en oer-instincten kun je weinig veranderen volgens Ilse Jansen. Aan gedrag waarover de betrokkene kan nadenken, al is het maar heel kort, valt meer te sturen. Ergens daartussenin zit het gedrag dat half of onbewust gestuurd wordt door ons brein. Het is het onmisbare
Lees meer

José Marin blijft in beweging en zoekt de synergie

Gecertificeerd HVK en IVK’er José Marin is een beweeglijk en nieuwsgierig mens. Hoe techniek werkt boeit hem zeer en dat maakt contact met de technici en de ‘doeners’ die aan zijn zorg worden toevertrouwd gemakkelijker. In justitiële kringen maakte hij met gemengde gevoelens
Lees meer

Harm Varkevisser over veilig fabriceren van prothesen en orthesen

Dat veiligheidskundigen ook nuttige bijdragen leveren aan de orthopedische techniek bewijst De Hoogstraat Orthopedietechniek in Utrecht, waar Harm Varkevisser sinds 2001 werkt. Formeel is hij ‘allround technisch medewerker’ maar werken aan ortheses en prothesen doet hij tot zijn spijt niet meer. Na een ernstig auto-ongeval, twee
Lees meer

Johan Ros: coronapaniek is in de bouw niet nodig

Veertien jaar geleden werd Johan Ros van het ene moment op het andere zelfstandig ondernemer. Hij reed na zijn werkdag bij het bouwbedrijf ‘in één streep’ door naar de Kamer van Koophandel om zich in te schrijven als zelfstandig adviseur. Dat leverde de (toen nog) middelbaar
Lees meer

De soepele spagaat van Tiffany Bloeming

Weer een record. Met haar 22 lentes is Tiffany Bloeming de jongste veiligheidskundige die ooit als Stokpaardamazone heeft opgetreden. Die leeftijd is meteen een gevoelig punt, want het is volgens Tiffany het eerste waarop je wordt beoordeeld, ook al heb je op bepaalde punten misschien meer ervaring dan een ander. Troost: jeugdigheid gaat
Lees meer

‘Luchtige’ verhalen van Adri Groenendijk

Over atmosferische risico’s en de manier waarop je kunt vaststellen of de lucht om je heen veilig is of niet, kan Adri Groenendijk dagenlang vertellen. Behalve operationeel veiligheidskundige (Gelling Opleidingen, 2018) is Adri docent gasmeettechniek. En ATEX-specialist. Hij heeft net een carrièreswitch gemaakt. Nieuwe rondes, nieuwe
Lees meer

Gerd-Jan Frijters: ‘weet welk puzzelstukje je bent’

Dat Gerd-Jan Frijters in de veiligheid terechtgekomen is berust eigenlijk op toeval. Op zijn drieëntwintigste mocht hij als afstudeeropdracht een machinefabriek ondersteunen bij het implementeren van de Machinerichtlijn. Dat werd het begin van een bedrijf waar nu 45 mensen
Lees meer

Huib Arts: duurzaam duurt het langst

‘Er is geen beroepsgroep die vijfentwintig jaar precies hetzelfde kunstje opvoert en daarmee wegkomt’, zegt Huib Arts, directeur van Arboplaats BV. Hij doelt met die uitspraak op veiligheidskundigen en de verplichte RI&E. Die bestaat dit jaar een kwart eeuw en leidt al een kwart eeuw tot het hetzelfde checklistdictaat en oogkleppen. Het is als
Lees meer

Irene ‘SHE-loupe’ van Eijk: de wolf loopt zichzelf niet voorbij

Mensen hebben allemaal hun eigen denkkaders en referenties, ook veiligheidskundigen. Soms zijn die wat onconventioneel. Volgens Irene van Eijk is de wolf in zijn groep een supersociaal dier dat wij mensen als voorbeeld zouden moeten nemen. In ons werk en daarbuiten. We hebben te weinig voor elkaar over en we hebben er moeite
Lees meer

Gilles van Zweeden, promotor veiligheidsbeleving en idealist

Gilles van ZweedenHet lijf en de leden van Gilles van Zweeden mogen dan niet zo jong meer zijn, zijn geest lijkt de eeuwige jeugd te hebben. In hem leeft een onstuitbare drang om de wereld veiliger te maken. De organisatie waarmee hij daaraan werkt is de Stichting  Nederlands Veiligheidsinstituut (NLVI). Zijn stichting deelt de naam met het voormalige Veiligheidsinstituut in
Lees meer

Wendy Davus: over ijzeren wil en soepele aanpak gesproken…

Wendy DavusJe hoeft geen veiligheidskundige te zijn om je professioneel met veiligheid bezig te houden. Preventiemedewerker en VCA-coördinator Wendy Davus vult de behoefte in bij Vic Obdam Staalbouw BV. Het West-Friese staalconstructiebedrijf is ‘plat georganiseerd’: de lijnen zijn kort en daardoor kan er vlot en flexibel worden
Lees meer

Walid Mahbubi, cultureel bruggenbouwer

Walid MahbubiStatistisch feit: het zijn voornamelijk witte mannen die het beeld bepalen in de veiligheidskundige beroepsgroep. We zien weinig tot geen ‘mensen van kleur’ en nauwelijks moslims. Toch zijn we, geheel bij toeval, in contact gekomen met Walid Mahbubi, een bijzonder goed
Lees meer

Arie van der Harst over dwarsliggen en lul-niet-lolly’s

Arie van der HarstHet is de eerste keer in de geschiedenis dat DeVeiligheidskundige een telefoonnummer afleest van een brillendoekje. Het geel-zwart gestreepte stukje stof is het visitekaartje van Arie van der Harst, vorige week in de Stokpaardruif gedropt tijdens het congres van de NVVK. Arie is geen opticien, maar zelfstandig HSSEQ-consultant.
Lees meer

Over brandweerkunde en depersonalisatie: Sara Rubbens, HVK

Sara Rubbens"Even een mailtje afmaken, dan bel ik je terug." Sara Rubbens is HVK bij Brandweer Amsterdam Amstelland en schiet in die rol heen en weer tussen ‘horizontaal en verticaal overleg’, het schrijven van landelijke conceptrichtlijnen en fysiologisch-technische onderzoeken. En als de nekflap kriebelt weet de
Lees meer

‘IJsbeer’ Hans Wiemerink is niet gek te krijgen

Hans WiemerinkOf een Stokpaard-interview ook in drie kwartier kan? Als we efficiënt tekeergaan wel. De term ‘efficiënt tekeergaan’ blijkt meteen de juiste snaar te raken, want Hans Wiemerink is heel erg van de humor. Dat blijkt wel gedurende de rest van het gesprek, dat vol zit met bloemrijke taal. In razende vaart deelt hij leerzame ervaringen, voortdurend zichzelf en de
Lees meer

Jacqueline van Kan: “Petrochemie kan een turnaround gebruiken”

Jacqueline van KanVan de olie- en gasindustrie valt een hoop te leren. Ere wie ere toekomt: de veiligheid zoals wij die kennen en toepassen is er uitgevonden. Maar als je koploper bent, heb je ook te maken met de wet van de remmende voorsprong. En met een loodzware erfenis van meer dan honderd jaar ingesleten procedures, gewoontes en mores. Alles overboord gooien en met een heel nieuwe cultuur
Lees meer

Danny van Rijt: “Tunnelveiligheid is een interessante nichemarkt”

Danny van RijtAan het einde van de vorige eeuw werd Europa opgeschrikt door enkele hevige tunnelbranden in de Alpen. Dat heeft geleid tot een Europese richtlijn voor tunnels, in Nederland vertaald en aangescherpt in de Tunnelwet. Nederland heeft geen bergen die door tunnels moeten worden doorsneden, maar wel veel waterwegen en andere obstakels met zeer druk kruisend wegverkeer, dus ook flink wat tunnels in
Lees meer

Roelof KleinJan: "Angst is mar veur eben, spiet is veur altied"

"Over veiligheid heeft iedereen een mening, maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen er wat vanaf weet. Het is heel gemakkelijk om van alles te roepen en met de vinger te wijzen naar wat er verkeerd is. Veranderen bestaat uit de woorden 'ver' en 'anderen', en dat betekent dat het altijd de verre ander is die het niet onder controle heeft. 'Zelf' zijn
Lees meer

Gema Musk: “Fine & Kinney is niet heilig”

VK-stokpaard heeft te kampen met een wachtlijst. Dat is een luxeprobleem waar wij ons bij deze voor verontschuldigen bij iedereen die briesend aan de start staat. Gema Musk nomineerde zichzelf met een hartenkreet per e-mail met de pakkende aanhef ‘beste medebestrijder der onveiligheden..!’ Vervolgens (samengevat) ‘Fine & Kinney moet op de schop’. Toe maar. Ze beseft zelf dat het een gedurfde bewering is over
Lees meer

Leen Brouwer: “De jeugd zou best wat meer mogen klooien”

Goede technici moet je met een lampje zoeken, de risico’s van flexwerken worden onvoldoende onderkend en veiligheidskundigen staan verder van de werkvloer dan wenselijk. Dat klinkt niet direct positief, maar veiligheidskundige, hijsspecialist en scheepswerktuigkundige Leen Brouwer weet op een beeldende manier zijn vinger op zere plekken te leggen. Daar kunnen we een hoop van leren.
Lees meer

Herman van Nispen tot Pannerden: met de ijsbreker op audit

De veiligheidskunde heeft zich vanuit de technische hoek ontwikkeld, net als Herman van Nispen tot Pannerden. Hoewel pensioengerechtigd, werkt Herman gewoon door, want zijn werkzame leven is boeiend. Hij heeft er lol in en houdt nog steeds van uitdagingen. Bedachtzaam en met prettige zelfrelativering zet hij uiteen wat hem drijft in zijn werk, het verrichten van VCA-audits.
Lees meer

Jurriaan Cals: “Vroeger kon je plannen, nu moet je improviseren”

Iedereen ervaart dat we de toenemende complexiteit van onze leef- en werkomgeving niet meer kunnen bijhouden. Onze leersnelheid is ontoereikend. Zeg dat tegen een veiligheidskundige en hij zal het beeld herkennen, zich vervolgens omdraaien en doorgaan met dat waar hij mee bezig was. Op dezelfde manier en binnen dezelfde rigide organisatiestructuur, die niet meer past bij de nieuwe
Lees meer

Pieter de Boer: “Discriminatie kleurenblinden ongefundeerd”

HVK Pieter de Boer verbaast zich er al jaren over dat er veel te weinig rekening gehouden wordt met mensen met een kleurzinstoornis, zoals kleurenblindheid officieel zou moeten heten. De enige manier waarop kleurenblindheid als arbeidsrisico onder controle wordt gehouden is via een nauwelijks gegrond ‘beroepsverbod’: de kleurenblinde
Lees meer

Enrico van Vugt, energieke Rotterdamse facilitator

Hoger Veiligheidskundige Enrico van Vugt heeft een veelkleurig takenpalet bij de nieuwe energiecentrale van ENGIE op de Maasvlakte. Een van die taken behelst het alcohol- en drugsbeleid op het terrein van de centrale. Niet de simpelste opdracht, wel een die hij doortastend uitvoert.

Lees meer

Ingeborg Goutbeek: “Geen ‘ja en amen’ tegen de Arbeidsinspectie”

KAM- en MVO-medewerker Ingeborg Goutbeek (MVK) heeft van nature geen last van schuchterheid. Ook niet als Inspectie SZW op een van ‘haar’ bouwlocaties ten tonele verschijnt om een boete aan te zeggen wegens vermeende overtreding van de Arbowet of na een arbeidsongeval. Dat is gelukkig geen dagelijks fenomeen. Goutbeek: “Het is goed dat er
Lees meer

Ir. Bob de Vries, stormbestendige oer-HVK

Bob de Vries was in de vroege jaren ‘80 een van de eerste gecertificeerde hogere veiligheidskundigen. Hij hoort onbetwist bij de veteranen. Om in het vakgebied te overleven komt het volgens Bob aan op geduld, diplomatie en souplesse. Waar een dikke eik bij storm kans loopt om af te breken zal de wilg buigen en terugveren. De afgebroken eik biedt uiteindelijk minder beschutting dan
Lees meer

Annemarie Timmermans: “Wie zich veilig voelt durft alles”

Camina betekent ‘wandel’ in het Spaans. Het is de naam van het bedrijf van Annemarie Timmermans en ze geeft ermee aan dat we elke dag in beweging zijn, onszelf ontwikkelen en onze eigen weg kiezen. Zodra ze de telefoon opneemt, sprankelt ze je al tegemoet. In alles wat Annemarie doet zit oorspronkelijkheid, blijheid en enthousiasme. Als humaniste gaat ze uit van
Lees meer

Ben Arkenbout: "Wees uw broeders hoeder"

Ben Arkenbout is een (gecertificeerd) Hoger VeiligheidsKundige (HVK), DGA en (gecertificeerd) Arbeids- en Organisatiedeskundige (A&O) met uitgesproken ideeën over collegiale verantwoordelijkheid, leren en organisatorische structuren. Wat hem betreft kan veel heel anders, effectiever en efficiënter en met meer respect voor de mensen op de werkvloer. Menige organisatie heeft
Lees meer

Rosanne Bloemhof, HVK i.o. en veiligheidscultuurvorser

Rosanne Bloemhof is een allround veiligheidskundige uit Sneek die geen uitdaging uit de weg gaat. Ze is nu nog MVK, maar is volop aan de studie om zich binnenkort HVK te kunnen noemen. HVK i.o. betekent ‘in opleiding’. Ze kan niet wachten om dat ‘i.o.’ te kunnen schrappen want het veiligheidsvak is het voor haar helemaal. Daartoe moet eerst haar scriptie over veiligheidscultuur af.

Lees meer

Walter Zwaard, bevlogen publicist en risicoprofessional

Dr. Walter Zwaard is zelfstandig publicist, docent, spreker en columnist. Hij heeft een uiterst nuchtere kijk op veiligheid en neemt geen blad voor de mond bij het bespreken van zijn waarnemingen. Bovendien heeft hij – zoals hij zelf zegt – een stal vol stokpaarden.

Lees meer

Marc Ettema, Marketing Manager en ‘sluimerend’ MVK

MVK Marc Ettema heeft zich twintig jaar met hart en ziel gewijd aan veiligheidstechniek en raakt er nauwelijks over uitgepraat. Een van zijn vele taken betrof de deelname aan de normcommissie adembescherming, een taak die kennis, diplomatie en geduld vergt. Marc’s stokpaard is de norm.

Lees meer

Mark van den Broek, Specialist Machineveiligheid

MVK Mark van den Broek is een gezellige, spraakzame Brabander die vanuit de techniek in het veiligheidsvak is terechtgekomen. Hij gleed als werkvoorbereider het specialisme in, toen nog zonder te weten dat de veiligheidskunde de weg al voor hem had geplaveid.

Lees meer

Sjef van den Tillaart, SHEQ-coördinator

HVK Sjef van den Tillaart laat zich graag bij zijn voornaam aanspreken. Zijn pak helpt hem in zijn rol als adviseur van de directie en bij zijn zeer regelmatige contacten met klanten. Als hij een vochtige kruipruimte betreedt om – gewapend met gasmeter – te onderzoeken of er veilig gewerkt kan worden zit hij rondom in de PBM’s. Sjef: ‘Als je verkeerd binnenkomt, verspeel je je recht van spreken’.

Lees meer
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.