DVK Schrijfprijs

De Veiligheidskundige wil graag kennis bundelen en delen. Dat kan door veiligheidskundige schrijfsels te publiceren en zo de schrijvers ervan de kans geven hun kennis met collega’s te delen. Daarbij gaat het ons erom dat we van elkaar kunnen leren, dus als bedrijfs- of persoonsgegevens in die publicatie geanonimiseerd moeten worden, kan dat. Populair gezegd: het gaat om de lessons learned, niet om naming & shaming.

Om die publicaties te stimuleren, reiken we vanaf 2022 jaarlijks een DVK Schrijfprijs uit. Daarbij hebben we er bewust voor gekozen geen onderscheid te maken tussen de verschillende veiligheidskundige opleidingen. Dus afgestudeerden van alle niveaus of typen veiligheidskundige opleiding kunnen hun eindwerk, werkstuk of scriptie insturen.
En ook andere schrijfsels zijn welkom! Een onderzoek, advies of artikel, alles is welkom!

Deadline voor inzendingen voor de DVK Schrijfprijs 2023:  18 maart 2024

De inzendingen worden door een jury bestaande uit onze strenge doch rechtvaardige redactie aangevuld met experts beoordeeld op:
  • Relevantie
  • Onderbouwing
  • Leesbaarheid

Hoe?

Je stuurt een samenvatting van je schrijfsel in via het inschrijfformulier.
Na een eerste beoordeling word je wel/niet uitgenodigd je complete schrijfsel in te sturen.
De jury beraadt zich.
De nominaties worden bekendgemaakt.
Tijdens de Dag van De Veiligheidskundige wordt de DVK Schrijfprijs jaarlijks feestelijk uitgereikt.


Inzendingen worden, zo mogelijk, gepubliceerd in de aparte categorie 'Schrijfsels' in onze Boekenhoek (uiteraard in overleg met en pas na akkoord van de auteurs).

We publiceren niks zonder toestemming. Natuurlijk zouden we graag alle schrijfsels openbaar publiceren (al dan niet geanonimiseerd), maar in de praktijk stuit dat vaak op gevoeligheden. 'Naming and shaming' is niet ons doel. Zo veel mogelijk van elkaar leren wel. Als dat via een geanonimiseerde samenvatting kan, is dat al prachtig. En als dat niet lukt of kan, is het jammer, maar geen reden om niet in te zenden.

Alle inzenders krijgen een prachtig DVK-pretpakket o.a. bestaande uit een gratis jaarabonnement op het VK-magazine.


DE JURY

Ingeborg Goutbeek, Coördinator Kwaliteit & Audits - Defensie Munitie Bedrijf
Fons van Gompel, Adviseur Veiligheid en Crisismanagement - Radboud UMC
Ruud Plomp, HSE professional & Safety Practitioner - Artemas
Tamara Onos, AH, HVK, auteur. Missie: gezonde en veilige omstandigheden voor alle werkenden. 

ondersteund door:
Marcel Captijn, Technisch Tekstwerk
Janneke Reijseger, Reijseger to the point
van De Veiligheidskundige

De winnaar krijgt, behalve eeuwige roem:
  • een feestelijke vermelding op DeVeiligheidskundige.nl (met doorplaatsing in de nieuwsbrief)
  • een gratis levenslang abonnement op het VK-magazine
  • ruimte voor een essay in het DVK Jaarboek
  • een Mystery Prize (met dank aan onze partners)

Inzenden voor de DVK Schrijfprijs 2023 kan nu al!
Tot uiterlijk 18 maart 2024 via het inschrijfformulier


De feestelijke uitreiking vindt jaarlijks plaats op de Dag van De Veiligheidskundige.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.