Schiphol en luchtvaartmaatschappijen pleiten voor eigen regie

Schiphol en vooraanstaande luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM en Transavia, hebben laten weten het niet eens te zijn met het recent gepubliceerde besluit van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Het besluit pleit voor de invoering van groene zones op luchthavens, waarbij vliegtuigen grotendeels alleen nog maar getrokken mogen worden door hybride en elektrische trekvoertuigen, en vliegtuigmotoren zo min mogelijk mogen draaien bij stilstand op de platforms. Dit om de blootstelling van grondpersoneel aan vastgestelde kankerverwekkende brandstof uitstoot sterk te verminderen.

De voorgestelde maatregelen zijn bedoeld om de gezondheid van het grondpersoneel op Schiphol te kunnen waarborgen en de uitstoot van schadelijke emissies zo veel mogelijk te beperken. Echter, kort na het ontvangen besluit hebben KLM en andere vliegtuigmaatschappijen hun bezwaren geuit tegen deze voorgestelde maatregelen, omdat ze vrezen voor de praktische uitvoerbaarheid en de potentiële grote negatieve effecten op hun bedrijfsvoering. KLM zegt dat vooral het invoeren van de groene zone zal leiden tot 'een enorme vermindering van luchthavencapaciteit, ... aanzienlijk extra kosten'.

Verwerping van RIVM-onderzoeksresultaten

Opmerkelijk is dat zowel KLM als Schiphol de wetenschappelijke bevindingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waarin wordt gesteld dat vliegtuigemissies kankerverwekkend zijn, voorheen nog betwisten. Zij lieten in 2023 een eigen beoordelingsrapport opstellen door een zelf aangewezen adviesbureau waarin de bevindingen van het RIVM in een andere context worden geplaatst. Dit rapport werd echter al snel weerlegd op basis van nieuw aangedragen onderzoek van het RIVM

Gulden middenweg

Deze acties van Schiphol en KLM wijzen op hun vastberadenheid om de regie te behouden over hun bedrijfsvoering en om maatregelen te treffen die voldoen aan de eisen van de Nederlandse Arbeidsinspectie, zonder dat dit ten koste gaat van hun bedrijfsresultaten. Zowel Schiphol als KLM benadrukken dat ze zich zullen inzetten voor de gezondheid van het grondpersoneel, maar dat er een balans moet worden gevonden tussen het zo goed mogelijk uitsluiten van gezondheidsrisico’s en het voorzien in de economische belangen van alle betrokken partijen.

Het debat tussen de Nederlandse Arbeidsinspectie en Schiphol en vliegmaatschappijen, over het enerzijds kunnen behouden van operationele efficiëntie en het anderzijds omarmen van veilige praktijken voor het waarborgen van de gezondheid van het grondpersoneel, zal naar verwachting voortduren.

Mogelijkheid tot beroep

Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen kunnen nog in beroep gaan tegen de maatregelen die de arbeidsinspectie heeft opgelegd. Op dit moment zijn er echter nog geen tekenen dat dit ook zal gebeuren. Het verloop in de zaak zal uitwijzen in hoeverre de opgelegde maatregelen van de arbeidsinspectie ingevoerd zullen worden in verhouding tot de gestelde capaciteiten van Schiphol en de gelieerde vliegtuigmaatschappijen.

Een compleet overzicht van de rapporten (79 stuks) over dit onderwerp in chronologische volgorde is te vinden bij de NL Arbeidsinspectie.

Bronnen: NLA, RIVM en KLM
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.