Zorgen over stijgende pensioenkosten “zwaar werk”

Werknemers met een zwaar beroep voelen zich momenteel genoodzaakt onderhandelingen aan te gaan met het VNO-NCW en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aanleiding hiervan is de mogelijke hervorming van de huidige Regeling voor vervroegde uittreding (RVU). Deze regeling stamt uit het pensioenakkoord van 2019 en was in het leven geroepen om werknemers met zware beroepen tegemoet te zien in de vraag naar vervroegd pensioen.

Deze regeling loopt eind 2025 af en is door veel werknemers als een teleurstelling ervaren. Onder de regeling kunnen werknemers op hun 64e jaar vervroegd uittreden en kan de werkgever elke maand € 1500 belastingvrij uitkeren. Oud-werknemers kunnen dit bedrag vervolgens aanvullen door hun pensioen naar voren te halen en spaargeld aan te spreken.

Agenten nemen voortouw

Het geluid voor een beter vroegpensioen kwam dit keer vanuit de politievakbond ACP. Zij gaven aan dat de huidige RVU-regeling niet voldoende voorziet voor collega’s die fysiek en mentaal zijn opgebrand.
Een robuuste langetermijnregeling is hierbij de wens vanuit de vakbond. Een standpunt dat wordt bijgestaan door anderen sectoren die zichzelf rekenen tot “zware beroepen”.

Geen vaste lijst

Beroepenalfabet, Rijksmuseum 1825Nederland kent geen officieel opgestelde lijst van zware beroepen. Dit komt omdat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als standpunt heeft dat werk in de eerste plaats niet “zwaar” mag zijn.
In de praktijk betekent dit dat de Nederlandse overheid subsidies beschikbaar stelt voor werknemers in sectoren die zelf aangeven dat hun beroep zwaar is. Hierbij is het uitgangspunt dat werkgevers en werknemers met elkaar moeten overleggen voor het maken van afspraken.
Vakbonden voeren hierbij onderhandelingen op cao-niveau om passende voorzieningen voor werknemers in specifieke sectoren en branches beschikbaar te maken.

Definitie

Het ministerie van sociale zaken definieert zware beroepen als beroepen 'die zorgen voor fysieke slijtage die onomkeerbaar is als de werknemer het werk langer dan 30 jaar uitvoert'. Een definitie die een groot aantal beroepen uitsluit.
Kenmerken die een beroep zwaar kunnen maken, zoals hoge werkstress en onregelmatige werktijden, vallen hier namelijk niet onder. Mensen die bijvoorbeeld in de zorg of in het voortgezet onderwijs werken vallen daardoor buiten de boot. Zij zullen zich daardoor genoodzaakt voelen om te pleiten voor een betere cao-regeling.

Roep om slimme doorstroming

Het ministerie van Sociale zaken heeft als streven dat werkgevers zo goed mogelijke tegemoet moeten komen aan werknemers die door zwaar werk dreigen uit te vallen.
Hierbij kan gedacht worden aan het in- of extern doorschuiven naar een functie die lichter werk biedt. Een politieagent die voorheen op surveillance ging kan dan bijvoorbeeld doorschuiven naar een administratieve functie op kantoor.
Anderzijds wordt er door werkgevers in verschillende sectoren aangegeven dat dit niet mogelijk is voor een grote groep mensen. Daardoor is er volgens hen de noodzaak voor een lange termijn pensioenregeling die uitkomst biedt.

Huidige ontwikkeling

Met het alsmaar stijgende aantal burn-outs en de vergrijzing legt de discussie van vervroegd pensioen onder de noemer “zwaar werk” een lastige kwestie op tafel. Het onderwerp van een gezonde werkomgeving zal hierdoor naar verwachting hoger op de nationale agenda komen te staan.
Het aanpakken van de oorzaken van werkstress en het realiseren van een efficiëntere werkverdeling als antwoord op een toenemende arbeidskrapte door vergrijzing, behoren hierbij tot de grootste uitdagingen.

Naar verwachting zullen deze ontwikkelingen ook invloed hebben in de uitvoering van de huidige Maatwerkregeling Duurzame inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU).

Bronnen: UWV, Rijksoverheid, TNO en NOS
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.