Diffusie

(Fysica 1)
Vermenging van verschillende stoffen, bijvoorbeeld gassen, veroorzaakt door de (warmte)beweging van moleculen. Diffusie gaat sneller bij hogere temperaturen, omdat moleculen dan sneller bewegen. Ook diffunderen gassen sneller dan vloeistoffen of vaste stoffen. Door diffusie zal op den duur de concentratie van stoffen gelijk worden in een afgesloten ruimte.
Ook het doordringen van een gas in een vaste stof of zelfs het erdoorheen bewegen wordt diffusie genoemd. Treedt op bij gassen in ballonnen, gaspakken en chemisch beschermende kleding en handschoenen, autobanden die daardoor druk verliezen.
Omdat kleine moleculen sneller/gemakkelijker diffunderen dan grote kunnen aan weerszijden van een semi-permeabel membraan concentratieverschillen optreden. Autobanden gevild met stikstof verliezen hun druk langzamer. 

(Fysica 2)
Verstrooiing van (bijvoorbeeld) licht, bijvoorbeeld door een matglazen kap rond een lichtbron (die ook wel een diffusiekap wordt genoemd). Kan aan te raden zijn als verblinding of vermoeiende hoge contrasten moeten worden voorkomen. Gaat ook scherpe schaduwvorming tegen.
Ook mist zorgt voor diffusie van licht, die sterker optreedt naarnate de golflengte van het licht korter wordt. Zicht in de mist is beter bij langgolvig (geel) licht dan bij blauwig licht. Het is ooit de reden geweest dat in Frankrijk gele koplampen verplicht waren op voertuigen. Lagedruknatriumlampen zorgen op parkeer- en rangeerterreinen voor beter contrast, maar maken kleurwaarneming onmogelijk. Als veiligheidskleuren herkenbaar moeten zijn (denk aan bebording en bijvoorbeeld rode kleurcodering van brandbestrijdingsmiddelen), is monochromatisch licht dus verboden!

Zie ook Kleurweergavekwaliteit
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.