EX-zone

Gebied waarbinnen explosiegevaar kan bestaan, aangeduid met een specifiek driehoekig, geel waarschuwingsbord met de tekst ‘EX’.

In installaties soms tevens afgebakend door belijning op de vloer. In een EX-zone kan ontploffingsgevaar bestaan door de aanwezigheid van brandbare gassen, dampen of stof.

EX-gevarenzones worden aangeduid met een nummer ter indicatie van de ernst van het gevaar (frequentie en duur dat explosieve omstandigheden zich voordoen) respectievelijk de aard van de brandbare stof. 0 = permanent explosief gasmengsel aanwezig, of meer dan 10 % van de tijd. 1 = grote kans op explosief gasmengsel; tussen 0,1 en 10% van de tijd, 2 = geringe kans op explosief gasmengsel; minder dan 0,1% van de tijd. Voor de aanduidingen 20, 21 resp. 22 geldt hetzelfde, maar dan betreft het geen gas of damp maar stof.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.