Pressure Swing Adsorber

(technologie, procestechniek)

Technisch samenstel/installatie/machine gebruikt ter scheiding of zuivering van gassen middels drukwisseladsorptie. Een PSA bestaat uit twee drukvaten gevuld met adsorptiemateriaal, die afwisselend worden gevuld met een gecomprimeerd gasmengsel (onder druk worden gebracht) en na korte tijd weer op normale druk worden teruggebracht.

Basisprincipe: tijdens de compressiefase adsorbeert het gas waarmee de adsorber de grootste affiniteit heeft vlot aan het materiaal, waarna in de decompressiefase het restgas in verhoogde concentratie kan worden afgetapt.

In de compressiefase treedt adsorptie op, bij decompressie juist desorptie

PSA's worden veel gebruikt om stikstof te winnen uit de lucht, waarbij het met zuurstof verrijkte restgasmengsel veilig wordt afgeventileerd. Ook zuurstof en argon laten zich met PSA's uit de lucht winnen. Het is een non-cryogene techniek die ook op kleine schaal is toe te passen, bijvoorbeeld op plaatsen waar gassen uit de lucht of uit aardgas moeten worden gewonnen.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.