Arbeidshygiëne bij de brandweer

De juiste omgang met verontreinigde PBM begint niet alleen bij de wasserij of de adembeschermingswerkplaats. Na elke dienst moet het materieel goed worden opgeslagen, verpakt, getransporteerd en gereedgemaakt. Dit is de enige manier om de veiligheid van de diensttroepen te garanderen.

Brand geblust – missie volbracht?

Inmiddels weet iedereen dat dit niet het geval is. De missie is nog maar het begin, want vervuilde PBM moeten op de juiste manier worden verwijderd en voorbereid op de volgende stappen. Dit vereist deskundigheid en bijzondere voorzichtigheid, zoals het geval is bij het blussen van branden. Ook chemicaliën en giftige stoffen die aan de uitrusting blijven kleven, kunnen na de brand immers door de huid worden ingeademd of opgenomen.
Arbeidshygiëne is een onderwerp waar alle brandweerkorpsen in dezelfde mate mee bezig zijn. Pas afgelopen zomer beoordeelde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), een orgaan van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, brandweerdiensten als kankerverwekkend.

Het correct omgaan met besmette apparatuur

Een volledig geautomatiseerde oplossing voor reinigen, desinfecteren en drogen van ademhalingsbeschermingsapparatuur en chemische beschermingspakken na inzet.  Foto © DrägerMomenteel zijn veel brandweerkorpsen bezig met het uitwerken en implementeren van arbeidshygiënische concepten. Het is belangrijk om brandweerlieden op dit onderwerp te trainen. Vooral jongere medewerkers en nieuwkomers moeten tijdens hun opleiding en hun eerste missies worden geïnformeerd over het juiste gedrag. Specialisten bieden hierbij ondersteuning in de vorm van trainingen, instructies en producten.
Zo zijn er hygiënische manieren om een verontreinigde beschermende kleding uit te trekken en in te pakken, decontaminatie-douches en luchtdichte verpakkingen voor adembeschermingssystemen en slangen zodat deze veilig kunnen worden schoongemaakt.

Nadat de besmette persoonlijke beschermingsmiddelen na het blussen van de brand op de juiste wijze zijn uitgetrokken en op de locatie zijn opgeslagen, moeten deze luchtdicht worden verpakt. Ze moeten gescheiden van de servicekrachten naar de wasserij of de werkplaats voor ademhalingsapparatuur worden vervoerd, zodat niemand in contact komt met de giftige stoffen en gassen. Dit is de enige manier om kruisbesmetting te voorkomen.

Veilig gebruik van PBM

Ook buiten de gevarenzones blijven de brandweerlieden dankzij PBM inzetbaar, bijvoorbeeld voor schoonmaak- en machinebedieningswerkzaamheden.  Foto © UvexOok het reinigen en voorbereiden van PBM komt steeds meer op de voorgrond bij de brandweer. PBM-fabrikanten voorzien hun producten van labels met reinigings- en onderhoudsinstructies olm onveilig gebruik te voorkomen. Onderhoudsinstructies kunnen ook worden gedownload van de websites van de bedrijven.
Degenen die intern wassen, moeten ervoor zorgen dat vlamwerende kleding gescheiden van andere kleding wordt gereinigd. Hittebeschermingspakken inclusief kijkvensters kunnen worden afgeborsteld of afgewreven. Chemische beschermingspakken kunnen met de hand of machinaal worden gewassen en gedesinfecteerd. Bij het machinaal wassen en desinfecteren moeten vooral de kijkvensters tegen beschadiging worden beschermd. De respectievelijke benodigde accessoires worden ook door fabrikanten ter beschikking gesteld. Bescherming tegen verontreiniging moet afzonderlijk worden onderhouden en op een zodanige wijze dat de vlamvertragende en antistatische eigenschappen behouden blijven. Deze pakken moeten na elke wasbeurt opnieuw geïmpregneerd worden.
Na elke wasbeurt moet er een visuele inspectie worden uitgevoerd om materialen, naden, ritssluitingen en isolerende manchetten te controleren. Zodra schade wordt geconstateerd, kunnen reparaties worden uitgevoerd.

Kortom, na het blussen ben je er zeker nog niet!
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.