‘Vallen van laagte’

78% valongevallen onder de 2,5 meter

De Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) heeft zich ten doel gesteld gezamenlijke meer aandacht te geven aan de TOP-5 veiligheidsrisico's in de bouw. Eerder ontwikkelde de GCVB al een campagne en nieuw beleid voor het reduceren van aanrijdgevaar. Deze week start de campagne voor het tweede TOP-5 risico: ‘Vallen van hoogte’.

Hoewel het aantal ongevallen tijdens werken op écht grote hoogtes meevalt, gebeuren er nog steeds veel ongevallen met struikelen en vallen op lagere hoogtes. Dit is opvallend omdat de aanname tot nu toe was, dat de meeste ongevallen juist boven die hoogte gebeuren. Er zijn al veel maatregelen om vallen van hoogte te voorkomen, en gelukkig gaat het vaak goed. Maar elk ongeval is er één te veel. Door extra aandacht te vestigen op bijna ongevallen en gevaarlijke situaties op de bouwplaats op een hoogte onder de 2,5 meter wordt het bewust veilig handelen juist daar gestimuleerd.

TOP-5 veiligheidsrisico’s bouw

De GCVB geeft gezamenlijk meer aandacht aan de TOP-5 veiligheidsrisico's in de bouw. Dit zijn: aanrijdgevaar, vallen van hoogte, elektrocutie, hijsen en transport van bouwdelen en materialen en gevaarlijke stoffen (waaronder ook asbest, Chroom6 en fijnstof). Voor ieder risico wordt een set uniform toepasbare middelen ontwikkeld. Deze wordt intern gebruikt door de ondertekenaars van de GCVB en beschikbaar gesteld aan samenwerkende partijen, onderschrijvers van de GCVB en overige brancheleden om de aandacht voor deze TOP-5 Risico's in de gehele sector te verhogen. Het uiteindelijke doel is het veiligheidsbewustzijn rond ieder risico te vergroten en het aantal (bijna) ongevallen en incidenten gezamenlijk te verkleinen.

Samen voor minder valongevallen

aanrijdgevaarIn 2021 werd een campagne rond het eerste veiligheidsrisico ‘Aanrijdgevaar’ geïntroduceerd. In de periode mei t/m juni 2023 vraagt de GCVB extra aandacht voor het tweede TOP-5 risico ‘Vallen van hoogte’. Ze roept samenwerkende partijen, ondertekenaars van de GCVB en overige brancheleden op in deze periode hun steentje bij te dragen en ook aandacht te geven aan valgevaar. De aandacht ligt hierbij niet op vallen van grote hoogte, maar juist op valongevallen onder 2,5 meter. Als we allemaal gebruikmaken van de beschikbaar gestelde universele middelen, wordt de campagne extra zichtbaar en vergroten we de impact.

78% valongevallen onder de 2,5 meter

Uit intern onderzoek naar de oorzaken van valongevallen bij de ondertekenaars van de GCVB viel op dat 78% daarvan gebeurt op een hoogte onder de 2,5 meter! In bijna de helft van de valongevallen is sprake van het gebruik van een ladders, opstapjes en ongelijke vloeren. Dat lijkt misschien niet zo ernstig, maar in 64% heeft dit wel verzuim tot gevolg. Want ook met een verzwikte enkel of gebroken pols kun je niet werken.

Beschikbare informatie en set middelen

Vallen van hoogteIn de beschikbaar gestelde informatie en set communicatiemiddelen (stappenplan, visuals, powerpoints e.d.) wordt naast het vallen van lagere hoogte ook expliciet aandacht besteed aan de richtlijnen voor bijvoorbeeld aanlijnen en zekeren. Daarnaast is er aandacht voor werken op grote hoogte en het voorkomen van dodelijke ongevallen en langdurig letsel.
De informatie en set middelen helpen managers, projectleiders, operationeel leidinggevenden en medewerkers op de bouwplaats te weten wat hij of zij zelf kan doen om het risico op valgevaar te verkleinen. De informatie en communicatiemiddelen zijn gratis beschikbaar op: www.vallenvanhoogte.nl


Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.