risico

Nederlandse Arbeidsinspectie verscherpt handhaving

Voorheen kregen bedrijven eerst een waarschuwing en pas bij een herinspectie een boete als het gevaarlijkestoffendeel in de RI&E ontbrak. In februari heeft het ministerie van SZW de beleidsmaatregel boeteoplegging aangepast. Die betekent dat bedrijven waar dat het geval is …
Lees meer

Jaarverslag 2017 Inspectie SZW

Werkgevers die onderbetalen, het salaris (deels) niet overmaken of ten onrechte hoge kosten in rekening brengen. Ook nu de economie aantrekt, ziet de Inspectie SZW deze uitwassen op …
Lees meer

Handreiking REACH en Arbo

Deze handreiking is opgesteld om werkgevers te helpen bij het bepalen van hun arbobeleid met betrekking tot stoffen die onder REACH vallen. Er is een sterke relatie tussen …
Lees meer

Buisleidingen overige stoffen op orde

Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland is nog veiliger geworden. Na waarschuwingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben exploitanten van buisleidingen voor chemicaliën de veiligheidsknelpunten bij …
Lees meer
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.